Bản cam kết căn nhà duy nhất dùng để chứng minh người chuyển nhượng chỉ có một căn nhà và đất duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam để được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% , khi công chứng mua bán mọi người yêu cầu công chứng viên lập bản cam kết luôn , phòng công chứng có mẫu sẵn hoặc mọi người coppy nội dung sau để đưa công chứng viên đánh theo 

Mẫu Bản Cam Kết Căn Nhà Duy Nhất

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT

  • Ông ( bà ) : ………………………………….    Năm Sinh :………………………………
  • CMND ( CCCD) số : ……………………………….
  • Thường trú : ………………………………………………..

1/ Hiện tôi đang làm thủ tục bán,chuyển nhượng đối với căn nhà và Quyền sử dụng đất tại :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tôi cam kết : tại thời điểm bán,chuyển nhượng nhà,đất nêu trên tôi chỉ sở hữu đuy nhất một căn nhà và quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đó là căn nhà và quyền sử dụng đất tại : ............................................................................................................................................. Ngoài ra tôi không sở hữu bất cứ bất động sản nào khác tại thời điểm này . Đã được cấp Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN : ............,do UBND Quận(Huyện) ...........cấp ngày .........

2/Tôi cam kết căn nhà địa chỉ thường trú khác với địa chỉ nhà,đất chuyển nhượng không thuộc quyền sở hữu của tôi

  • Lý do cam kết : Để bổ túc hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
  • Tôi cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã cam kết . Nếu khai không đúng sự thật tôi sẻ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản Lý Thuế

Tp.HCM, Ngày ....Tháng....Năm 2023

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi họ tên )

 

Điều Kiện Được Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% Khi Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

  • Bên chuyển nhượng bất động sản chỉ sở hữu duy nhất một căn nhà hoặc lô đất đã được cấp Giấy Chứng Nhận và đồng thời đứng tên trên Giấy Chứng Nhận đủ 183 ngày thì được miễn thuế thu nhập các nhân 2% ( Bên bán lưu ý nếu nhà mình đủ điều kiện được miễn thuế lúc khi ra công chứng chuyển nhượng thì mọi người Yêu cầu công chứng viên làm cam kết căn nhà duy nhất tại phòng công chứng luôn để tránh mất thời gian đi lại nhiều lần )

Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

  • Phone : 0914 78 78 60 Mr Nguyên
  • Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên đến tận nhà tư vấn hoàn toàn miễn phí nếu khách hàng cần