Bảng Giá Đất Ơ Quận Bình Tân

(Ban hành kèm theo Quyết định số  51/2014/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

Số TT

 

Tên Đường

Đoạn Đường

 

Giá

Từ

Đến

1

2

3

4

5

1

An Dương Vương

Trọn Đường

 

 

2

Ao Đôi

Mã Lò

Quốc Lộ 1A

 

3

Ấp Chiến Lược

Mã Lò

Tân Kỳ Tân Quý

 

4

Bến Lội

Võ Văn Vân

Tây Lân

 

5

Bình Long

Tân Kỳ Tân Quý

Ngã Tư Bốn Xã

 

6

Bình Thành

Trọn Đường

 

 

7

Bùi Dương Lịch

 

 

 

8

Bùi Hữu Diện

 

 

 

9

Bùi Hữu Diện

 

 

 

10